Współpraca

Sprzedaż artykułów zoologicznych prowadzimy tylko do odbiorców hurtowych

Aby rozpocząć współpracę należy przesłać do biura obsługi ZOOLOGIA (link do formularza) następujące dokumenty

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
  • jeżeli jest to kserokopię zgłoszenia rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii 

Prosimy aby podać w mailu swoje dane kontaktowe i numer telefonu

Po przesłaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia warunków współpracy

Dokumenty można przesłać również faxem na nr 768663344.

ul. Krzywa 20 / 59-216 Ziemnice