Współpraca

Sprzedaż leków prowadzimy tylko do zarejestrowanych zakładów leczniczych dla zwierząt.

Aby rozpocząć współpracę należy wypełnić i przesłać do działu sprzedaży formularz (dostępny tutaj) zawierający następujące dokumenty:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
  • wpis zakładu leczniczego do ewidencji Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  • dodatkowo (jeżeli Państwo posiadają) to decyzje (pozwolenie) na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i psychotropowych

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów współpracy.

ul. Krzywa 20 / 59-216 Ziemnice